Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Το συνδ. κίνημα και οι εργαζόμενοι στην Δ.Ε.Η δεν θα ανεχθεί
καταστρατήγηση των Σ.Σ.Ε.
Το συνδ. κίνημα εκφράζει την αντίθεση του στις προθέσεις της Διοίκησης να περικόψει μισθοδοσία εργαζομένων μέσω στέρησης κλιμακίου για να υπάρξει εξοικονόμηση 90 εκατ €.
Δεν θα ανεχθεί την καταστρατήγηση των Συλλογικών Συμβάσεων και τις περικοπές οι οποίες σχεδιάζονται για να μειώσουν τις δαπάνες προσωπικού.
Εάν θέλει η Διοίκηση να κάνει οικονομίες θα πρέπει να περικόψει:
Τις στρατιές των παχυλά αμειβόμενων συμβούλων
Τις περιττές γκλαμουράτες συσκέψεις στελεχών
Τα κάθε είδους υπερβολικά προνομία των golden boys της ΔΕΗ.
Τις εργολαβίες
Και τέλος να διορθώσει μια σειρά από παραμέτρους
οι οποίες οδήγησαν την Επιχείρηση στη σημερινή της κατάσταση.
Το συνδ. κίνημα καλεί τη Διοίκηση της Επιχείρησης να επιταχύνει άμεσα τις προσλήψεις διότι λόγω έλλειψης προσωπικού μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή των εργαζομένων αλλά και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.
Εάν η Διοίκηση συνεχίσει αυτή την πρακτική τότε οι αντιδράσεις των εργαζομένων θα είναι μεγαλύτερες, εντονότερες με συγκεκριμένο αγωνιστικό πλαίσιο.

Κυριακή 1 Μαρτίου 2009

Δ.Ε.Η ΜΕΓ/ΛΗ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ!

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ!
ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΕ ΑΗΣ ΚΑΙ ΟΡΥΧΕΙΑ.

Έχει συντελευθεί τα τελευταία χρόνια σοβαρή μείωση προσωπικού με τεράστιες επιπτώσεις στην αποδυνάμωση των συνεργείων σε ΑΗΣ και ΛΚΜ ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω και από την συνταξιοδότηση συναδέλφων.
Η Διοίκηση της Επιχείρησης επιδιώκει την μείωση του προσωπικού και δεν μπορεί να διεκπεραιώσει έγκαιρα διαδικασίες προκηρύξεων για την πρόσληψη ατόμων ενώ κωλυσιεργεί διαδικασίες όπως με την προκήρυξη του διαγωνισμού 1/2007 που ενώ έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα πριν το τέλος του 2008 έστω και αυτές οι λίγες προσλήψεις που προβλέπονται για την Μεγ/λη με τις ευνοϊκότερες προβλέψεις θ’ έρθουν μετά το καλοκαίρι.
Η έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε κρίσιμα Συνεργεία στις Μονάδες του ΑΗΣ και τα Ορυχεία είναι από τα βασικότερα προβλήματα για την βιώσιμη προοπτική του Ενεργειακού Κέντρου Μεγ/λης.
Η έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού έχει δημιουργήσει
σοβαρότατα προβλήματα στην εκτέλεση των εργασιών σε βάρος της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικής συντήρησης του εξοπλισμού, στην απώλεια της τεχνογνωσίας, στην αύξηση των εργολαβιών και έχει οδηγήσει σε εντατικοποίηση των εργασιών με σοβαρές πιθανότητες εκδήλωσης ατυχημάτων.
Η μη πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δημιουργεί εκρηκτικές διαστάσεις και επιδρά ποικιλότροπα στην εύρυθμη λειτουργία των Συνεργείων σε μια κρίσιμη και καθοριστική περίοδο για την Επιχείρηση και το Ενεργειακό Κέντρο.
Η Ιεραρχία της Επιχείρησης αλλά και οι Τοπικές Διευθύνσεις οφείλουν να αντιληφθούν άμεσα το μέγεθος των προβλημάτων των ελλείψεων εργατοτεχνικού προσωπικού και να συμβάλουν στην υπέρβαση τους.
Η καλή θέληση, το φιλότιμο και η αντοχή του υπάρχοντος προσωπικού έχουν εξαντληθεί αφού προσπαθεί επί σειρά ετών σε δύσκολες και αντίξοες εργασιακές συνθήκες και πάνω από τις φυσιολογικές του δυνατότητες για να ανταποκριθεί στην εργασία του.
Η πίεση, η εντατικοποίηση της εργασίας, η μη τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας και των μέτρων ασφαλείας προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Το συνδ. κίνημα έχει επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό το παραπάνω πρόβλημα και τις συνέπειες του για την Επιχείρηση και τους εργαζόμενους, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει καταστεί δυνατή η επίλυση του.
Μετά από τις παραπάνω πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις πρέπει να υπάρξει ένταση των προσπαθειών για διεκδίκηση, πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού.
ΚΑΛΟΥΜΕ για μία ακόμη φορά την Διοίκηση της ΔΕΗ, να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα, ως άμεσης προτεραιότητας ζήτημα και να προχωρήσει στην άμεση κάλυψη των κενών θέσεων στις Μονάδες με μόνιμο τεχνικό προσωπικό.
· Να συντομευτούν οι διαδικασίες πρόσληψης των ατόμων για τον ΑΗΣ και το ΛΚΜ της προκήρυξης 1/2007.
· Άμεσα νέα έγκριση για νέες προσλήψεις του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού σ’ όλα τα Συνεργεία της Συντήρησης και Λειτουργίας σε ΑΗΣ και ΛΚΜ στην βάση των οργανικών θέσεων.
· Προγραμματισμός έγκαιρα και κάλυψη κάθε θέσης εργασίας με κάθε αποχώρηση - συνταξιοδότηση.
Το συνδ. κίνημα θα διεκδικήσει αγωνιστικά πλέον την άμεση κάλυψη όλων των ελλείψεων στη βάση των Οργανογραμμάτων στην πρώτη γραμμή με κάθε νόμιμη ενέργεια κάθε μορφής και διάρκειας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επιστροφή