Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση για το εφάπαξ ΔΕΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

Το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ που συνεδρίασε για την εφαρμογή της απόφασης του Σ.Ε. για την άρση του πλαφόν στο ΕΦΑΠΑΞ αποφάσισε τα παρακάτω, με την επιφύλαξη της επικύρωσης της απόφασης του από την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
α) Καταβολή όλου του ΕΦΑΠΑΞ σε όλους όσους εξέρχονται στην σύνταξη από σήμερα.
β) Καταβολή της παρακρατηθείσας διαφοράς του ΕΦΑΠΑΞ σε όσους δεν έχουν πάρει ακόμη οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα το χρόνο συνταξιοδότησης τους.
Για τις λοιπές περιπτώσεις των δικαιούχων Συνταξιούχων που έχουν συνταξιοδοτηθεί:
α)
εντός πενταετίας και έχουν καταθέσει αγωγή
β) δεν έχουν καταθέσει αγωγή
γ) ανεξάρτητα το χρόνο συνταξιοδότησης τους (πέρα της πενταετίας) με ή χωρίς την κατάθεση αγωγής, θα εξεταστούν κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Πιο εξειδικευμένα στοιχεία θα υπάρξουν μετά την επικύρωση και δημοσίευση της εν λόγω απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επιστροφή