Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ Μ - Β

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(15 - 2 - 2010)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τα νέα «ήθη και έθιμα» εργασιακού μεσαίωνα που εφαρμόζονται στον ΑΗΣ Μεγ/λης - Β. Πιο συγκεκριμένα:
Εργαζόμενος στο Σύστημα Κατεργασίας νερού στον Τομέα Χημείου ενώ στο πρόγραμμα εργασίας εργαζόταν 23/07 για τις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2010, βγήκε σε άδεια ασθενείας και η κάλυψη του πόστου αντί υπερωριακής απασχόλησης καλύφθηκε με εργαζόμενο ο οποίος βάσει προγράμματος βρισκόταν σε Ανάπαυση (Ρεπό).
Εργαζόμενος στο Σύστημα Αποθείωσης στον Τομέα Χημείου, ενώ στο πρόγραμμα εργασίας εργαζόταν 23/07 για τις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2010 βγήκε σε άδεια ασθενείας και η κάλυψη του πόστου αντί υπερωριακής απασχόλησης καλύφθηκε με εργαζόμενο ο οποίος βάσει προγράμματος βρισκόταν σε Ανάπαυση (Ρεπό).
Η καταστρατήγηση του προγράμματος εργασίας από την Διεύθυνση του ΑΗΣ Μ - Β, παραβιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων αφού δεν αμείβει τον εργαζόμενο που ειδοποίησε να καλύψει το πόστο όπως οφείλει.
Παραβιάζει την εργατική νομοθεσία για να περιορίσει τάχα το κόστος των υπερωριών και να εμφανίζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα της Μονάδας.
Αλήθεια τέτοιο μοντέλο απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων οραματίζεστε και θέλετε να επιβάλετε κύριοι της Διεύθυνσης στον ΑΗΣ Μ - Β ;
Οι αντεργατικές εφαρμοζόμενες πολιτικές
από την κυβέρνηση, την Ε.Ε και τους εργοδότες σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων σας βρίσκουν άξιους μιμητές.
Το συνδικαλιστικό κίνημα αγωνιστικά θα αποτρέψει
τέτοιες αντεργατικές πρακτικές υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Καλούμε την Διεύθυνση του ΑΗΣ Μ - Β όπως προβεί στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, επιφυλασσόμενοι να προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και σε συνδικαλιστική δράση κάθε μορφής και διάρκειας.
ΟΧΙ στην υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων
ΟΧΙ στον εργασιακό μεσαίωνα στον εκβιασμό, και τον αυταρχισμό.

Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η Μεγ/λης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επιστροφή