Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Το νέο «ύφος» και «ήθος» ενεργειών της ΔΛΚΜ δεν πρόκειται να επηρεάσει τη δράσης μας και την παρέμβαση του σ.κ. στο Λεκανοπέδιο.

                                                                           
                                                       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
                                                                                                     23-5-2015

Το δίδυμο των στελεχών της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγ/λης, Κων. Γίδης και Βασ. Βασιλόπουλος, Διευθυντής του ΛΚΜ και Κλαδάρχης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού αντίστοιχα, δεν έχουν αντιληφθεί και ακόμη περισσότερο δεν έχουν κατανοήσει τις εξελίξεις στην χώρα και τη ΔΕΗ μετά τις 26 Γενάρη 2015, όπου έχει δημιουργηθεί μια νέα κοινωνικοπολιτική κατάσταση. 
Από το πρώτο διάστημα στις νέες τους θέσεις προχώρησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες που έδειξαν νέο «ύφος» και «ήθος» διοίκησης, που μας θυμίζει ξεπερασμένες πρακτικές άλλων περιόδων, καταδικασμένες στην συνείδηση των εργαζομένων και του συνδ. κινήματος.
Πιο συγκεκριμένα:
Μετακίνησαν στα μέσα Νοεμβρίου τον Πτυχιούχο Μηχανικό Τ.Ε. Θαν. Ηλιόπουλο από τον Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης στον Υποτομέα Προμηθειών.
Μετακίνησαν στα μέσα Δεκεμβρίου τον Πτυχιούχο Μηχανικό Τ.Ε. Νεκτ. Κυριακόπουλο από το ΣΒΟ (Οχήματα) στο Γραφείο Κίνησης. 
Για τις παραπάνω μετακινήσεις δεν υπήρξε η παραμικρή επίκληση κάποιων έστω ελάχιστων λόγων υπηρεσιακών αναγκών. Αντίθετα δημιουργήθηκαν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων από τα οποία μετακινήθηκαν οι συνάδελφοι και υπάρχει ακόμη διαλυτική κατάσταση και σοβαρές εντάσεις με συναδέλφους.
Η μετακίνηση των συναδέλφων κατά τη άποψη μας αποσκοπεί στην απαξίωση της λειτουργίας του ΛΚΜ.
Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η αυξητική παραχώρηση απευθείας ανάθεσης εργασιών σε «εξωτερικούς συνεργάτες» τον τελευταίο χρόνο ;
Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η μετακίνηση συναδέλφων από Συνεργεία και η επιδίωξη εργασιών (λίπανση) σε εργολαβία ;
Τι άλλο μπορεί να σημαίνει και η μετακίνηση της Υπεύθυνης της Αποθήκης τους τελευταίους 4 μήνες στον Υποτομέα Προμηθειών ; 
Μετά από συναντήσεις - συζητήσεις με τον Διευθυντή του ΛΚΜ υπήρξε στα μέσα Μαρτίου η επαναφορά του συναδέλφου Κυριακόπουλου στο ΣΒΟ ενώ ο συνάδελφος Ηλιόπουλος, μετά και από παρέμβαση του Αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικής Υποστήριξης & Προμηθειών, παρέμεινε στο Τμήμα Προμηθειών. 
Μετά τις παραπάνω εξελίξεις η Διεύθυνση του ΛΚΜ συνέχισε σ’ άλλο επίπεδο το «ήθος» και «ύφος» της διοίκησης της μη εγκρίνοντας εργασία Σαββατοκύριακo σε αντίθεση μ’ όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους και ιδιαίτερα σε μια περίοδο σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ηλιόπουλος έχει να εργαστεί Σαββατοκύριακο περισσότερο από 6 μήνες λόγω εμμονής του κ. Βασιλόπουλου και με «άνωθεν» εντολές παραμένει ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο. 
Η παραπάνω εκδικητική στάση αποδεικνύει ότι βασίστηκε στη συνδικαλιστική στήριξη των 2 συναδέλφων που υπήρξε.
Οι συνάδελφοι Ηλιόπουλος και Κυριακόπουλος ήταν υποψήφιοι στις εκλογές της 20/5/2015 του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. με το ψηφοδέλτιο της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ» και οι συνάδελφοι τους εξέλεξαν στη Διοίκηση του Τοπικού Τμήματος.
Η εκλογή των συναδέλφων στο Τοπικό Τμήμα και η ανάδειξη της «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ» ως πρώτης δύναμης στις εκλογές του Συλλόγου αντί να προβληματίζει τις κατεστημένες δυνάμεις στο συνδικάτο ανησυχεί τη Διεύθυνση του ΛΚΜ.
Αυτό δείχνει η μη έγκριση εργασίας - και ομολογήθηκε από τη ΔΛΚΜ -  για το Σαββατοκύριακο 23-24/5 και επ’ αόριστον στον συνάδελφο Σπ. Ξενούλη ο οποίος ήταν υποψήφιος και αυτός με το ψηφοδέλτιο μας. 
Είναι ώρα επιτέλους οι κύριοι της ΔΛΚΜ να αντιληφθούν ότι το «ύφος» και «ήθος» των ενεργειών τους, ο αυταρχισμός, η τρομοκράτηση και οι πρακτικές του «αποφασίζομεν και διατάζομεν» ανήκουν στο παρελθόν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη δράσης μας και την παρέμβαση του σ.κ. στο Λεκανοπέδιο.
Επιτέλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουν τα χρόνια και σοβαρά προβλήματα του ΛΚΜ και την άσχημη κατάσταση στην ανάπτυξη και την λειτουργία των ορυχείων προς όφελος των εργαζομένων, της Επιχείρησης και του Ελληνικού λαού.
Καλούμε τη νέα Διοίκηση της ΔΕΗ:
Να αποκαταστήσει τις εκδικητικές επιλογές σε βάρος εργασιακών δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων διασφαλίζοντας την αξιοκρατική και εύρυθμη λειτουργία του ΛΚΜ με όρους ισοτιμίας για κάθε εργαζόμενο ανεξάρτητα από την όποια ένταξη του σε συνδικάτο.
Να εξεταστεί η σκοπιμότητα και να υπάρξει έλεγχος της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους.
Να μην παραχωρηθούν εργασίες που πρέπει και μπορούν να πραγματοποιηθούν από το ΛΚΜ όπως η λίπανση αναδιπλωτών, σταθμών κίνησης και επιστροφής των ταινιοδρόμων.
Να σταματήσει κάθε διαδικασία ανάκρισης και δίωξης των τοπικών εκπροσώπων των εργαζομένων και να εξεταστούν οι καταγγελίες τους για την επέκταση της εργολαβίας 2345ΛΚΜ.

Η Συντονιστική Επιτροπή
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ -  Γ.Δ./ΟΡ. -  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - Ε.Κ.Αρκαδίας - Σ.Π.Μ.Τ.Ε./ΔΕΗ - ΜΜΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επιστροφή