Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Απόκρουση της προτεινόμενης ηλεκτρενεργειακής πολιτικής.

Του Θανάση ΜΑΝΤΗ
Προέδρου του Δ.Σ του Σ.Ο.Σ

Η πρόταση που παρουσίασε η Διοίκηση της Δ.Ε.Η για την οργανωτική αναδιάρθρωση και το νέο στρατηγικό σχεδιασμό της, πυροδότησε μια πλούσια συζήτηση.
Συνοπτικά αυτή η πρόταση προβλέπει:
·Σπάσιμο της Επιχείρησης και διαμελισμός της σε θυγατρικές, δραστική μείωση της συμμετοχής της στο ηλεκτρενεργειακό ισοζύγιο
·Επόμενο βήμα η μετοχοποίηση και το πέρασμά των θυγατρικών σε ιδιώτες.
·Αποκλεισμός της Δ.Ε.Η από την κατασκευή νέων μονάδων και περιορισμός της μόνο σε αντικατάσταση παλαιών.
·Απόσυρση λιγνιτικών μονάδων
·Προνομιακή μεταχείριση των ιδιωτών στην κατασκευή των νέων μονάδων
·Εκτόπιση του λιγνίτη και αντικατάσταση από λιθάνθρακα. Στην κατεύθυνση αυτή πιέζουν ως γνωστό ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Η εγκατεστημένη ισχύς θα μειωθεί και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας θα εξαρτάται παραπέρα από τα εισαγόμενα καύσιμα.
·Ραγδαίες αυξήσεις των τιμολογίων σε βάρος κυρίως του Έλληνα καταναλωτή αφού οι επιχειρηματίες θα φορτώσουν την επιβάρυνση τους στον τελικό καταναλωτή.
·Δυσμενείς επιπτώσεις και ακύρωση κατακτήσεων των εργαζομένων της Δ.Ε.Η.
Στο παραπάνω σχέδιο έχουν προστεθεί πρόσφατα και σενάρια συνεργασίας της γερμανικής RWE με τη Δ.Ε.Η το οποίο προβλέπει εκχώρηση στους Γερμανούς του management και του 51% όλων των καινούργιων μονάδων που θα κατασκευαστούν στο εσωτερικό ή εξωτερικό και θα αφορούν εκμετάλλευση λιγνιτών, λιθάνθρακα, φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Με τις παραπάνω αλλαγές, η Δ.Ε.Η τίθεται σε τροχιά «δορυφοροποίησης» σε πολυεθνικά συμφέροντα και ιδιωτικοποίησης της στο πλαίσιο της συνολικότερης εκποίησης, αποδιάρθρωσης.
Το συνδ. κίνημα πρέπει να αντισταθεί αγωνιστικά και να αποτρέψει:
·Τη διάσπαση της ενιαίας και καθετοποιημένης Δ.Ε.Η.
·Την ακύρωση του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Η.
·Την μείωση με ραγδαίους ρυθμούς της συμμετοχής της Δ.Ε.Η. στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Το συνδ. κίνημα διεκδικεί την προώθηση των παρακάτω αρχών, θέσεων, μέτρων:
·Επί τέλους να υπάρξει εφαρμογή του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού ο οποίος είναι ήδη θεσμοθετημένος Η σημερινή αλλά και η χτεσινή κυβέρνηση βολεύονται καλύτερα με την έλλειψη μακροχρόνιου προγραμματισμού ώστε - βλέποντας και κάνοντας - να προωθούν μέτρα σε όφελος των ιδιωτών.
·Ο φυσικός πλούτος της χώρας (λιγνίτης, νερά, ήλιος, αέρας) που και μέχρι σήμερα υπήρξε πηγή ανάπτυξης και ευημερίας και στο μέλλον μέσα από ένα μεγαλόπνοο και μακρόχρονο πρόγραμμα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Μόνιμος στόχος ο περιορισμός της εξάρτησης.
·Η Δ.Ε.Η να μην ιδιωτικοποιηθεί είναι Επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Βασικός στόχος η Δημόσια και Ενιαία Δ.Ε.Η.
·Επενδύσεις για τη μείωση της ρύπανσης στις Μονάδες και τα Ορυχεία.
·Γενναία συμμετοχή και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η δέσμευση της χώρας για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι 20% της συνολικής παραγωγής το 2020 πρέπει να υλοποιηθεί.
·Η μείωση της συμμετοχής (ποσοστό) του λιγνίτη στο ηλεκτρενεργειακό ισοζύγιο - που ούτως ή άλλως προβλέπεται στις επόμενες δεκαετίες σαν συνέπεια και της εξάντλησης των λιγνιτών - να γίνεται ορθολογικά με επιμήκυνση του χρόνου εκμετάλλευσης και με χρήση νέων τεχνολογιών ώστε και να μειώνεται η περιβαλλοντική επίπτωση αλλά και να μην οξύνεται η ανεργία.
·Με βάση τα δεδομένα της χώρας μας λελογισμένη αξιοποίηση του Φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή (ενεργειακά κέντρα Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης κ.λ.π).
·Απόκρουση της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζεται τελευταία με βάση την Οριακή τιμή συστήματος και εναντίωση στην καθιέρωση ρήτρας καυσίμου που ωφελούν αποκλειστικά και μόνο τους ιδιώτες, καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής με αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια. Ρεύμα φθηνό για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα
·Κατοχύρωση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε μια Δημόσια Δ.Ε.Η η οποία θα λειτουργεί με κοινωνικά κριτήρια και όχι σε όφελος των μετόχων της και τη λογική της κερδοσκοπίας. Όχι στο όνομα της απελευθέρωσης, της εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων, της οριακής τιμής του συστήματος να επιδοτεί η Δ.Ε.Η. τους ιδιώτες.
Τώρα χρειάζεται ακόμα περισσότερο μια Δημόσια, Ενιαία, Δ.Ε.Η. για να δώσει μια νέα πνοή στην ενεργειακή βάση της χώρας μας αντί να την παραδίδετε στα πολυεθνικά συμφέροντα.

Οι εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης εκτείνονται σε όλο το ενεργειακό φάσμα και επομένως είναι αναγκαία μια πανενεργειακή συσπείρωση και πάλη για μια συνολικά διαφορετική ενεργειακή πολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

Επιστροφή